K čemu slouží EGR ventil a jak poznat, že je vadný?

Vzduch, který dýcháte, se skládá přibližně ze 78 procent z dusíku, a to je stejný vzduch, který váš motor spotřebuje ke spalování. Dusík při tomto procesu nehoří, ale extrémní teplo, které zažívá, jej činí mnohem reaktivnějším, než je obvyklé. Tvoří oxidy dusíku nebo plyny NOx, které jsou částečně zodpovědné za skleníkové plyny a znečištění životního prostředí a jsou škodlivé pro dýchání.

EGR ventil vykonává jedinečnou práci, kterou si většina lidí neuvědomuje. Odměřuje část výfukových plynů zpět do sání motoru. Účelem je, aby byl vzduch méně hořlavý, aby ve spalovací komoře nehořel tak rychle a tak horký. V podstatě ředí kyslík v poměru vzduch-palivo, snižuje teplotu a tím snižuje tvorbu plynů NOx. Jako bonus pomáhá zlepšit spotřebu paliva a podporuje zdravější provozní podmínky.

PŘÍZNAKY ŠPATNÉHO EGR VENTILU

Během několika let a mnoha kilometrů jízdy by se váš EGR ventil mohl začít aktivovat. Když se tak stane, může být zaseknutý otevřený nebo zavřený nebo může fungovat sporadicky. Protože je to tak vlastní chodu vašeho motoru, zaznamenáte příznaky špatného ventilu EGR, jako jsou:

  • Špatný výkon motoru. Špatně fungující EGR ventil může vést k citelnému poklesu výkonu motoru. Při startování vozidla můžete zaznamenat hrubý volnoběh, zaváhání nebo zablokování. Akcelerace může být pomalá nebo si můžete všimnout nedostatku výkonu při jízdě do kopce.
  • Zvýšená spotřeba paliva. Pokud je ventil EGR zaseknutý otevřený, umožní to výfukovým plynům vstupovat do spalovací komory v nevhodnou dobu. To může mít za následek nedokonalé spalování, což vede ke snížení účinnosti paliva.
  • Zkontrolujte kontrolku motoru. Špatný ventil EGR může spustit kontrolku motoru na palubní desce, protože řídicí modul motoru detekuje problém se systémem EGR.
  • Ping nebo klepání. Když se ventil EGR neotevře, teplota spalování v motoru se zvýší. To může způsobit cinkání nebo klepání, zejména při zrychlování nebo při jízdě pod zatížením.
  • Neúspěšný test emisí. Ventil EGR pomáhá snižovat škodlivé emise NOx a špatný ventil EGR nemůže účinně řídit úrovně NOx.
  • Drsný nebo nerovnoměrný volnoběh. Zaseknutý otevřený ventil EGR umožňuje výfukovým plynům vstupovat do sacího potrubí, když motor není zatížen. To může vést ke špatnému spalování a způsobit hrubý chod motoru na volnoběh nebo dokonce zhasnutí motoru.

PŘÍČINY ŠPATNÉHO EGR VENTILU

ŠPATNÉ PALIVO

Nízká kvalita nebo znečištěné palivo může přispět ke zhoršení stavu EGR ventilu. Nečistoty v palivu mohou způsobit hromadění usazenin ve ventilu, což brání jeho správnému otevírání a zavírání. To může vést ke snížení výkonu motoru, zvýšeným emisím a potenciálnímu poškození samotného EGR ventilu.

NEDOSTATEK ÚDRŽBY

Zanedbání pravidelné údržby vašeho vozidla může přispět k selhání ventilu EGR. V průběhu času se mohou ve ventilu a jeho přidružených komponentech hromadit karbonové usazeniny, které omezují proudění výfukových plynů a negativně ovlivňují funkčnost ventilu.

VADNÉ DÍLY

Špatný ventil EGR může být také způsoben problémy s okolními součástmi, jako je solenoid EGR, podtlakové hadice nebo elektrická připojení. Špatný solenoid EGR může zabránit správnému otevření nebo zavření ventilu, zatímco poškozené podtlakové hadice nebo elektrické spoje mohou narušit komunikaci mezi ventilem a ECM.

VÝROBNÍ VADY

I když jsou vzácné, výrobní vady mohou také způsobit problémy s ventilem EGR. V takových případech může být ventil vadný již od začátku, což vede ke špatnému výkonu nebo předčasnému selhání.

EXTRÉMNÍ PROVOZNÍ PODMÍNKY

Vystavení extrémním provozním podmínkám, jako jsou vysoké teploty, nadměrná prašnost nebo dlouhodobé vysoké zatížení, může urychlit opotřebení ventilu EGR. Tyto podmínky mohou vést k urychlenému hromadění uhlíku a zvýšenému namáhání součástí ventilu, což může způsobit předčasné selhání.

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA

Abyste minimalizovali riziko, že špatné palivo způsobí problémy s vaším EGR ventilem, ujistěte se, že používáte renomované zdroje paliva a dodržujte doporučení výrobce vašeho vozidla pro typ paliva. Rutinní údržba, jako je pravidelná výměna oleje a čištění nebo výměna ventilu EGR podle plánu údržby, může pomoci předejít problémům a prodloužit životnost ventilu.

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho s ostatními :-)
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments